Vyhľadajte si pracovnú pozíciu v Nestlé

 1. Nastavovač výrobných zariadení s §22 - elektromechanik Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Prievidza Výroba, Elektrotechnika a energetika
 2. Medicínsky reprezentant Prešov, Slovak Republic Administratíva
 3. Stáž na oddelení legislatívy potravín Prievidza I. Staré Mesto, Košovská cesta 56/11, Prievidza Administratíva
 4. Skladový robotník Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Prievidza Výroba, Doprava, špedícia, logistika
 5. Operátor v potravinárskej výrobe - obsluha výrobnej linky Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Prievidza Výroba
 6. Technický operátor Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Prievidza Výroba, Pomocné práce
 7. Operátor paletizácia a balenie *1545,- EUR Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Prievidza Výroba, Doprava, špedícia, logistika
 8. Employer Branding & HR TRAINEE Bajkalská 19B, Bratislava Administratíva
 9. HR špecialista so zameraním na mzdy Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Prievidza Ekonomika, financie, účtovníctvo, Ľudské zdroje a personalistika
 10. Office Assistant Bajkalská 19B, Bratislava Administratíva
 11. Zmenový majster Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, Prievidza Výroba, Manažment

Nestlé pre mladých

Študujete alebo ste čerstvo absolvovali vysokú školu? Prečítajte si o možnostiach, ktoré vám Nestlé ponúka.

Nestlé pre mladých

Nestlé pre profesionálov

Hľadáte tú správnu výzvu? Kariéra je cesta a nás teší, že do Nestlé sa nechodí na rok či dva.

Nestlé pre profesionálov

Nestlé vo výrobe

Vidieť výsledky svojej práce je dôležité. Chcete tiež v obchode spoznávať výrobky, ktorým ste pomohli na svet?

Nestlé vo výrobe

Nestlé bez bariér

Rešpektujeme odlišnosť a dávame príležitosť rásť a rozvíjať sa všetkým bez rozdielu zdravotného stavu, veku či národnosti.

Nestlé bez bariér