Vyhľadajte si pracovnú pozíciu v Nestlé

  1. Špecialista pre rozvoj predajných kanálov SK - cukrovinky Bratislava, Slovak Republic Marketing, reklama, PR
  2. Špecialista vývoja nových výrobkov Prievidza Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Nestlé pre mladých

Študujete alebo ste čerstvo absolvovali vysokú školu? Prečítajte si o možnostiach, ktoré vám Nestlé ponúka.

Nestlé pre mladých

Nestlé pre profesionálov

Hľadáte tú správnu výzvu? Kariéra je cesta a nás teší, že do Nestlé sa nechodí na rok či dva.

Nestlé pre profesionálov

Nestlé vo výrobe

Vidieť výsledky svojej práce je dôležité. Chcete tiež v obchode spoznávať výrobky, ktorým ste pomohli na svet?

Nestlé vo výrobe

Nestlé bez bariér

Rešpektujeme odlišnosť a dávame príležitosť rásť a rozvíjať sa všetkým bez rozdielu zdravotného stavu, veku či národnosti.

Nestlé bez bariér